Przejdź do treści
Szkolenia i konsultacje z Microsoft 365 » e-Sprawozdania Finansowe

e-Sprawozdania Finansowe

Jak sporządzić e-Sprawozdanie Finansowe?

1 października 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady składania rocznych sprawozdań finansowych. Od tej daty sprawozdania finansowe składane mogą być tylko w wersji elektronicznej.

Jak podpisać e-Sprawozdanie Finansowe w wersji elektronicznej?

Sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej też musi być podpisane przez: osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, kierownika jednostki (zarząd lub inny organ zarządzający) .

W jakim terminie i gdzie wysyła się sprawozdanie finansowe?

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (zwykle od 31 grudnia). Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.