Jak sporządzić e-Sprawozdanie Finansowe? • Rachunkowość i finanse • Mirosław Grodzki
15674
post-template-default,single,single-post,postid-15674,single-format-standard,theme-bridge,bridge-core-3.0,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Jak sporządzić e-Sprawozdanie Finansowe?

1 października 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady sporządzania rocznych sprawozdań finansowych. Od tej daty mogą one być sporządzane tylko w wersji elektronicznej.

Co to jest e-Sprawozdanie Finansowe?

e-Sprawozdanie Finansowe to sprawozdanie finansowe przygotowane zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jest to sprawozdanie w postaci elektronicznej i ustrukturyzowanej. Oznacza to, że jest ono sporządzane w strukturze logicznej (JPK_SF) oraz formacie XML, który musi być zgodny z formatem ustalonym przez Ministra Finansów.

Reklama:

Kto musi składać e-Sprawozdanie Finansowe?

e-Sprawozdanie Finansowe muszą składać podatnicy prowadzący księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Jak sporządzić e-Sprawozdanie Finansowe w formie ustrukturyzowanej XML.

e-Sprawozdanie Finansowe można sporządzić za pomocą:

Reklama:

Kto nie musi składać e-Sprawozdania Finansowego?

Sprawozdania finansowego w ŻADNEJ w formie nie składają podatnicy podatku CIT, którzy zamiast ksiąg rachunkowych prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (art. 10a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów). 

Składają oni wyłącznie deklarację roczną CIT-8.Zobacz również:

Reklama:

Do cyfrowego podpisywania dokumentów możemy użyć podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego lub profilu zaufanego ePUAP. Problem może się pojawić w sytuacji, kiedy do podpisania dokumentu przez kilka osób chcemy użyć metody mieszanej - część osób użyje podpisu jednego rodzaju, część - drugiego. Jak cyfrowo podpisywać dokument metodą...

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (zwykle od 31 grudnia). Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego....

Reklama: