W jakiej formie sporządzić e-Sprawozdanie Finansowe? • Rachunkowość i finanse • michalin.pl
15674
post-template-default,single,single-post,postid-15674,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive


W jakiej formie sporządzić e-Sprawozdanie Finansowe?

1 października 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady sporządzania rocznych sprawozdań finansowych. Od tej daty mogą one być sporządzane tylko w wersji elektronicznej.

I chociaż zmiany są rewolucyjne, to dotyczą tylko formy ich sporządzania. Zakres przekazywanych danych nie uległ większym zmianom.

Reklama:

1. Sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej.

Sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej muszą składać:

  • przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego, za wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
  • podatnicy podatku PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.

Sporządzenie sprawozdania finansowego w postaci ustrukturyzowanej oznacza, że powinno być sporządzane w postaci elektronicznej w strukturze logicznej (JPK_SF) oraz formacie XML, który będzie zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD udostępnionej przez Ministra Finansów.

Reklama:

2. Sprawozdanie finansowe w formie nieustrukturyzowanej.

Sprawozdania finansowego w formie ustrukturyzowanej nie muszą składać:

  • przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego sporządzający sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
  • podatnicy podatku CIT, którzy nie są wpisani do wpisani rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i prowadzą księgi rachunkowe (np. fundacje i stowarzyszenia bez działalności gospodarczej)

Muszą oni składać sprawozdanie w wersji elektronicznej, ale nie został określony format tego sprawozdania. Może to być zatem dowolny format. Przyjęło się określać taką formę sprawozdania jako sprawozdanie w postaci nieustrukturyzowanej.

Sporządzenie sprawozdania finansowego w postaci nieustrukturyzowanej oznacza, że ma być ono sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci dokumentu tekstowego, arkusza kalkulacyjnego, itd., który następnie należy podpisać w wersji elektronicznej.

Reklama:

3. Sprawozdania finansowego nie składają.

Sprawozdania finansowego w ŻADNEJ w formie nie składają:

Składają oni wyłącznie deklarację roczną CIT-8.

Więcej na temat:


Zobacz również:

Reklama:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (zwykle od 31 grudnia). Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego....

Do cyfrowego podpisywania dokumentów możemy użyć podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Problem może się pojawić w sytuacji, kiedy do podpisania dokumentu przez kilka osób chcemy użyć metody mieszanej - część osób użyje podpisu jednego rodzaju, część - drugiego. Jak cyfrowo podpisywać dokument metodą mieszaną? Najlepszą (ale...

Reklama: