Przejdź do treści
Szkolenia i konsultacje z Microsoft 365 » Rachunkowość i finanse » Jak sporządzić e-Sprawozdanie Finansowe?

Jak sporządzić e-Sprawozdanie Finansowe?

1 października 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady sporządzania rocznych sprawozdań finansowych. Od tej daty mogą one być sporządzane tylko w wersji elektronicznej.

Co to jest e-Sprawozdanie Finansowe?

e-Sprawozdanie Finansowe to sprawozdanie finansowe przygotowane zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jest to sprawozdanie w postaci elektronicznej i ustrukturyzowanej. Oznacza to, że jest ono sporządzane w strukturze logicznej (JPK_SF) oraz formacie XML, który musi być zgodny z formatem ustalonym przez Ministra Finansów.

Kto musi składać e-Sprawozdanie Finansowe?

e-Sprawozdanie Finansowe muszą składać podatnicy prowadzący księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Jak sporządzić e-Sprawozdanie Finansowe w formie ustrukturyzowanej XML.

e-Sprawozdanie Finansowe można sporządzić za pomocą:

Kto nie musi składać e-Sprawozdania Finansowego?

Sprawozdania finansowego w ŻADNEJ w formie nie składają podatnicy podatku CIT, którzy zamiast ksiąg rachunkowych prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (art. 10a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów). 

Składają oni wyłącznie deklarację roczną CIT-8.