Przejdź do treści
Szkolenia i konsultacje z Microsoft 365 » Rachunkowość i finanse

Rachunkowość i finanse

Jak wysłać CIT-8 elektronicznie?

Najłatwiej zrobić wykorzystując formularze interaktywne. Nie będzie do tego potrzebne żadne komercyjne oprogramowanie. Formularze są do pobrania ze strony MF. Formularz można podpisać tylko podpisem kwalifikowanym. Do podpisania i przesyłania interaktywnych formularzy PDF potrzebna jest wtyczka do programu Adobe Acrobat.

Jak sporządzić e-Sprawozdanie Finansowe?

1 października 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady składania rocznych sprawozdań finansowych. Od tej daty sprawozdania finansowe składane mogą być tylko w wersji elektronicznej.

Jak podpisać e-Sprawozdanie Finansowe w wersji elektronicznej?

Sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej też musi być podpisane przez: osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, kierownika jednostki (zarząd lub inny organ zarządzający) .