Przejdź do treści
Szkolenia i konsultacje z Microsoft 365 » Rachunkowość i finanse » Czy można wysłać CIT-8 papierowo?

Czy można wysłać CIT-8 papierowo?

Roczne zeznanie podatkowe CIT-8 jest składane przez wszystkich płatników podatku CIT. Większość podatników musi te formularz wysłać elektronicznie.

Tu znajdziesz instrukcję jak wysłać CIT-8 elektronicznie.

Ustawodawca wprowadził wyjątek od tej reguły.

„Zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, może być składane w postaci papierowej przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 oraz nie są obowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.” – art. 27a ustawy o CIT.

Kto może wysłać CIT-8 papierowo?

Tłumacząc z polskiego na nasze: wersję papierową mogą wybrać podmioty, które w danym roku osiągały wyłącznie dochody wolne od podatku i nie zatrudniały pracowników.


Tagi: