Przejdź do treści
Szkolenia i konsultacje z Microsoft 365 » Rachunkowość i finanse » Jak wysłać sprawozdanie finansowe do KAS (Krajowej Administracji Skarbowej)?

Jak wysłać sprawozdanie finansowe do KAS (Krajowej Administracji Skarbowej)?

Podmioty zobowiązane do wysłania sprawozdania finansowego do Szefa KAS mogą to zrobić na kilka sposobów.

Czy wysyłając sprawozdanie do KAS trzeba załączyć uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe?

Taki obowiązek mają tylko spółki. Większość podatników składających sprawozdanie finansowe do KAS nie ma obowiązku dodawania do sprawozdania uchwały o jego zatwierdzeniu.

Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. (art. 27.2. ustawy o CIT).

Jak wysłać sprawozdanie finansowe do KAS za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe udostępnionej przez Ministerstwo Finansów?

Ministerstwo Finansów przygotowało darmową aplikację internetową, która służy do wygenerowania, podpisania oraz wysłania sprawozdania finansowego do Szefa KAS.

Poradnik wideo:

Czym (nie) jest aplikacja e-Sprawozdania Finansowe?

Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe nie jest programem księgowym. Nie wygeneruje sprawozdania automatycznie na podstawie operacji zaksięgowanych w naszym programie księgowym. Umożliwia zapisanie sprawozdania w wersji ustrukturyzowanej (xml) na podstawie danych, które musisz wcześniej przygotować w programie księgowym.

Aplikacja jest dostępna w Internecie. Nie wymaga instalacji na komputerze. Żeby jej użyć nie trzeba się wcześniej rejestrować. Może z niej skorzystać każdy, kto ma dostęp do Internetu.

UWAGA. Aplikacja nie ma zaszytych żadnych mechanizmów weryfikujących wprowadzone liczby w bilansie i rachunku zysków i strat. Nie dostaniesz ostrzeżenia jeżeli np. po przepisaniu bilansu do aplikacji suma aktywów nie będzie zgadzała się z sumą pasywów.

Krok 1 – przygotuj dane.

Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją musisz mieć przygotowane w swoim programie księgowym kompletne sprawozdanie: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe, które przygotujesz w swoich programie księgowym.

Krok 2 – otwórz aplikację.

Aplikacja jest aplikacją dostępną pod adresem https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/. Po wejściu na stronę klikasz na przycisk „Przejdź do aplikacji e-Sprawozdania Finansowe”.

W kolejnych krokach przygotujesz plik ze sprawozdaniem, podpiszesz go i wyślesz do KAS.

Krok 3 – przepisz dane do aplikacji

Po wejściu do ekranu startowego aplikacji wybierasz opcję „Utwórz nowe. Utwórz nowe sprawozdanie finansowe”.

Wypełniasz kolejne ekrany programu: „Wybierz typ jednostki” oraz „Dane podstawowe” i „Wprowadzenie do sprawozdania”. Za każdym razem po wpisaniu danych klikasz „Dalej” na dole ekranu. Po zebraniu danych z tych trzech ekranów utworzony zostanie wprowadzenie do sprawozdania. Kolejne trzy obowiązkowe ekrany to „Bilans – aktywa”, „Bilans – pasywa” oraz „Rachunek zysków i strat”.

Dwa następne ekrany będą opcjonalne: „Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym” i „Rachunek przepływów pieniężnych”.

Na Kolejnym ekranie „Dodatkowe informacje i objaśnienia” program poprosi o dodanie pliku zawierającego dodatkowe informacje i objaśnienia. Dodanie tego pliku jest wymagane. Opcjonalnie można będzie uzupełnić „Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące podatku dochodowego – Rok bieżący”.

Krok 4 – wygeneruj plik ze sprawozdaniem

Następnie klikamy przycisk „Wygeneruj”, który będzie w prawym dolnym rogu.

Po wygenerowaniu będą dostępne opcje: „Zapisz plik”, który pozwoli zapisać plik w formacie xml oraz „Pobierz PDF”, który zapisze sprawozdanie w postaci czytelnej dla człowieka.

Krok 5 – podpisz sprawozdanie

Przekaż plik xml do podpisania. Tu znajdziesz instrukcję jak podpisać sprawozdanie za pomocą Profilu Zaufanego.

Krok 6 – wyślij sprawozdanie do KAS

Podpisany plik ze sprawozdaniem można wysłać do KAS za pomocą aplikacji. Żeby to zrobić wejdź na główny ekran i wybierz opcję „Wyślij sprawozdanie. Wyślij sprawozdanie finansowe do Szefa KAS”.

Jak pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) po wysłaniu sprawozdania?

Po wysłaniu sprawozdania system wysyła maila (z adresu noreply_espr@mf.gov.pl) o treści:
„Status przetwarzania wysyłki można sprawdzić poprzez wywołanie adresu: https://e-sprawozdania.mf.gov.pl:443/ap/#/step7-upo-list/999999999999999”.
Zamiast dziewiątek będzie Twój ciąg znaków. Klikasz w Ten adres i przechodzisz do strony „Weryfikacja UPO”, na której możesz pobrać UPO. W prawym dolnym rogu będzie „Pobierz UPO w wybranym formacie: PDF lub XML”.

Jak wysłać sprawozdanie finansowe przez ePUAP?

Darmową alternatywą do aplikacji MF jest wysyłka sprawozdania przez ePUAP. Sprawozdanie należy wysłać na skrytkę Ministerstwa Finansów (link do usługi: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ogolne-sprawy-urzedowe/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/bx1qpt265q).

Zanim skorzysta się z tej metody należy przygotować finansowe w formacie XML. Można to zrobić w darmowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Podpisane sprawozdanie należy przekazać jako załączniki do pisma ogólnego ePUAP.

Jak wysłać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS za pomocą komercyjnego programu?

Sprawozdanie finansowe można wysłać za pomocą komercyjnego programu. Zwykle jest to ten sam program, który służy do prowadzenia ksiąg rachunkowych, do którego „wystarczy” dokupić odpowiedni moduł. Może być to również osobna aplikacja, która służy do samej wysyłki sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe można wysłać za pomocą komercyjnego programu. Zwykle jest to ten sam program, który służy do prowadzenia ksiąg rachunkowych, do którego „wystarczy” dokupić odpowiedni moduł. Może być to również osobna aplikacja, która służy do samej wysyłki sprawozdania.