Jak podpisać e-Sprawozdanie Finansowe profilem zaufanym ePUAP? • e-Sprawozdanie Finansowe, Rachunkowość i finanse • michalin.pl
5
post-template-default,single,single-post,postid-5,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive


Jak podpisać e-Sprawozdanie Finansowe profilem zaufanym ePUAP?

Ustawa o rachunkowości nakazuje sporządzenie sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej. Również w wersji elektronicznej musi być ono podpisane:

„Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.” (art. 45 1f. ustawy o rachunkowości)

W tym teście znajdziesz poradnik jak podpisać sprawozdanie finansowe profilem zaufanym ePUAP.

U uzasadnieniu do zmiany ustawy (druk sejmowy numer 2067) czytamy: „przyjęto w projekcie ustawy, że sporządzone w postaci elektronicznej sprawozdanie finansowe (…) może być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP. Uznano, że przepisy ustawy o rachunkowości powinny regulować tę kwestię wprost, aby nie było żadnych wątpliwości, że podpisując takie dokumenty można posługiwać się nie tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale również profilem zaufanym ePUAP.”

Autor tego przepisu wyszedł z założenia, że skoro jest bezpłatny system ePUAP, to da ludziom możliwość skorzystania z tego dobrodziejstwa. I bardzo słusznie. Nie po to aż 408 posłów podniosło rękę za zmianą przepisów, żebyśmy mieli z nich nie skorzystać.

Spróbujmy zatem skorzystać.

I. Jak podpisać sprawozdanie finansowe w formie „ustrukturyzowanej” profilem zaufanym?

Jeżeli robisz sprawozdanie za podmiot, który wysyła sprawozdanie w formie ustrukturyzowanej, to nie masz za dużego pola manewru. Sprawozdanie przygotowujesz w pliku XML o ściśle określonej strukturze.

W większości przypadków załatwi to program księgowy, do którego „wystarczy” kupić odpowiedni moduł do generowania plików XML. Można też kupić osobny program, którzy służy do przygotowania e-sprawozdań.

Po utworzeniu pliku ze sprawozdaniem w takiej formie podpisujesz go podpisem ePUAP.

Tu znajdziesz szczegółową instrukcję jak podpisać taki plik lub wiadomość przez kilka osób.

Reklama:

II. Jak podpisać sprawozdanie finansowe w formie „nieustrukturyzowanej” profilem zaufanym?

W przeciwieństwie do sprawozdań sporządzanych przez przedsiębiorców w ustawie nie została określona procedura sporządzania ani wysyłania tych sprawozdań. Nie został zdefiniowany format plików ze sprawozdaniem. Wiadomo tylko, że sprawozdanie ma być w wersji elektronicznej.

Na stronie podatki.gov.pl (odpowiedź na pytanie nr 7) możemy przeczytać, że ma być ono sporządzone „w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego”. Sprawozdanie może mieć zatem postać np. pliku edytora tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego.

Przygotowujemy plik ze sprawozdaniem. Jeżeli jest ich kilka, to najwygodniej utworzyć z nich archiwum, np. w formacie ZIP.

Po podpisaniu plik zostanie „opakowany” w dodatkowy plik w formacie XML. Wewnątrz niego znajdował będzie się oryginalny plik oraz złożone podpisy elektroniczne. Taka forma podpisu umożliwia podpisanie pliku w dowolnym formacie i weryfikację podpisów. Możliwy jest również podgląd oryginalnej treści. Jest to bardzo ważne dla osób, które muszą złożyć swój podpis pod sprawozdaniem. Nie muszą podpisywać plików „w ciemno”.

II.1. Podpisywanie sprawozdania w formie „nieustrukturyzowanej” na platformie ePUAP.

Tak przygotowany plik dodajemy jako załącznik do wiadomości utworzonej na platformie ePUAP i podpisujemy.

Tak podpisany plik można zapisać na dysku. Będzie widoczna informacja o tym, że jest podpisany i że ma załącznik (załączniki) ze sprawozdaniem.

Jeżeli mamy już wiadomość z podpisanym plikiem, to można skorzystać z możliwości wysłania go do urzędu skarbowego korzystając z platformy ePUAP.

Tu znajdziesz szczegółową instrukcję jak podpisać taki plik lub wiadomość przez kilka osób.

Reklama:

II.2. Podpisywanie sprawozdania w formie „nieustrukturyzowanej” przez „podpisywarkę” plików udostępnioną przez Ministerstwo Cyfryzacji na portalu gov.pl.

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło możliwość podpisywania profilem zaufanym dowolnych plików (nie tylko XML) na portalu gov.pl. Tu jest bezpośredni link: https://www.gov.pl/web/uslugi/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.
Plik po podpisaniu można pobrać na dysk i przekazać kolejnej osobie do podpisania. Kolejne osoby mogą przed podpisaniem zapoznać się z jego treścią.

Ta forma podpisywania jest wygodna wtedy, kiedy plik podpisuje jedna osoba, maksymalnie dwie. Jeżeli podpisujących osób jest więcej, to może być kłopotliwe przekazywanie sobie podpisanych przez kolejne osoby plików. Wtedy lepiej skorzystać z platformy ePUAP.Zobacz również:

Reklama:

Jeżeli otrzymamy plik podpisany podpisem ePUAP, to warto zweryfikować poprawność tego podpisu. Jak zweryfikować podpis ePUAP? Na platformie ePUAP jest dostępne narzędzie do weryfikacji....

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (zwykle od 31 grudnia). Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego....

Reklama: