W jakim terminie i gdzie wysyła się sprawozdanie finansowe? • Rachunkowość i finanse • michalin.pl
15698
post-template-default,single,single-post,postid-15698,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive


W jakim terminie i gdzie wysyła się sprawozdanie finansowe?

Termin składania sprawozdania zależy od formy prowadzenia działalności.

1. Podatnicy podatku PIT.

Podatnicy podatku PIT muszą składać sprawozdanie jeżeli przekroczą limit 2 000 000 euro obrotu i zobowiązani są w związku z tym do prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 2. 1. 2) ustawy o rachunkowości).

Osoba prowadząca działalność składa sprawozdanie:

  • do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie złożenia zeznania rocznego PIT (art. 45.5. ustawy o PIT) .

„Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, co oznacza, że w przypadku spółki cywilnej nie istnieje obowiązek przekazania sprawozdania finansowego ani Szefowi KAS, ani naczelnikowi urzędu skarbowego.”
Odpowiedź 47 na stronie https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi/

2. Podatnicy podatku CIT.

U płatników podatku CIT sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Od momentu zatwierdzenia sprawozdania kierownik jednostki zobowiązany jest złożyć sprawozdanie finansowe:

  • do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni – jeżeli podmiot jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS (art. 69. 1. ustawy o rachunkowości),
  • do Urzędu Skarbowego w ciągu 10 dni – jeżeli podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS (art. 27.2. ustawy o CIT).
Więcej na temat:


Zobacz również:

Reklama:

Do cyfrowego podpisywania dokumentów możemy użyć podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Problem może się pojawić w sytuacji, kiedy do podpisania dokumentu przez kilka osób chcemy użyć metody mieszanej - część osób użyje podpisu jednego rodzaju, część - drugiego. Jak cyfrowo podpisywać dokument metodą mieszaną? Najlepszą (ale...

Reklama: