Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów prowadzona przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego • Organizacje pozarządowe, Rachunkowość i finanse • michalin.pl
15827
post-template-default,single,single-post,postid-15827,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive


Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów prowadzona przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK) to alternatywa do ksiąg rachunkowych. Mogą ją wybrać organizacje, które spełniają warunki określone w (art. 10a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Czy uproszczona księgowość to Księga Przychodów i Rozchodów?

Na pierwszy rzut oka UEPiK przypomina Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR), ale nią nie jest. KPiR jest przeznaczona dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Wzór ewidencji księgowej prowadzonej w formie UEPiK określił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 22 października 2018 r. o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów).

Czy prowadzenie działalności gospodarczej wyklucza uproszczoną księgowość?

Tak. Jednym z warunków wyboru tej formy prowadzenia księgowości jest to, że nie prowadzi się działalności gospodarczej.

Kto podejmuje decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej rachunkowości?

Decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości. W przypadku stowarzyszenia jest to zwykle walne zebranie członków.

Jak zgłosić decyzję o wyborze uproszczonej księgowości?

Decyzję o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów organizacja składa do urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji księgowej.

Decyzję o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów organizacja składa do urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji księgowej.

Czy decyzję o wyborze uproszczonej księgowości można wysłać 31 stycznia pocztą zachowując termin?

Tak. Reguluje to art. 12 § 6 pkt 2 ordynacji podatkowej. Warunkiem jest nadane listu w placówkach Poczty Polskiej. Wtedy decyduje data stempla pocztowego.

Jeżeli powiadomienie zostanie wysłane kurierem lub przez innego operatora pocztowego i dotrze po tym dniu, to termin nie zostanie dotrzymany.

Czy w każdym roku trzeba wysyłać takie powiadomienie?

Nie. Raz wysłane powiadomienie ważne jest do odwołania tej decyzji.

Więcej na temat:


Zobacz również: