Czy dochody przeznaczone na cele statutowe fundacji, stowarzyszenia są zwolnione od podatku? • Organizacje pozarządowe, Rachunkowość i finanse • Mirosław Grodzki
16261
post-template-default,single,single-post,postid-16261,single-format-standard,theme-bridge,bridge-core-3.0,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Czy dochody przeznaczone na cele statutowe fundacji, stowarzyszenia są zwolnione od podatku?

Może tak być, ale nie musi.

Zwolnienie od podatku nie dotyczy dochodów przeznaczonych na realizację wszystkich celów statutowych każdej organizacji. Dla większości dotyczy ono tylko ściśle określonego katalogu tych celów. 

Jest on wymieniony w ustawie o CIT.

„1. Wolne od podatku są:
(…)
4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele;”
(art. 17. ustawy CIT)

Nie ma określonego terminu wydatkowania tych dochodów.
Nie trzeba go deklarować przy składaniu deklaracji podatkowej.

W lepszej sytuacji są organizacje, które posiadają status OPP (Organizacja Pożytku Publicznego). Ich dochody są w całości zwolnione z podatku dochodowego, o ile są przeznaczone na cele statutowe (z wyłączeniem działalności gospodarczej):

6c) dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej;

U ustawie wymienione są też inne szczegółowe przypadki zwolnienia od podatku różnych kategorii organizacji, np. Ochotnicza Straż Pożarna, Koła Gospodyń Wiejskich i inne. Warto dokładnie przeczytać art. 17 tej ustawy. Kryje w sobie zaskakujące zapisy…

Przeczytać można na tej stronie.

Tags:


Zobacz również:

Reklama:

Najłatwiej zrobić wykorzystując formularze interaktywne. Nie będzie do tego potrzebne żadne komercyjne oprogramowanie. Formularze są do pobrania ze strony MF. Formularz można podpisać tylko podpisem kwalifikowanym. Do podpisania i przesyłania interaktywnych formularzy PDF potrzebna jest wtyczka do programu Adobe Acrobat....

Roczne zeznanie podatkowe CIT-8 jest składane przez wszystkich płatników podatku CIT. Większość podatników musi te formularz wysłać elektronicznie. Tu znajdziesz instrukcję jak wysłać CIT-8 elektronicznie. Ustawodawca wprowadził wyjątek od tej reguły. "Zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, może być składane w postaci papierowej przez podatników,...

Reklama: