Jak wysłać elektronicznie formularze PIT-11 i PIT-4R? • Rachunkowość i finanse • michalin.pl
33
post-template-default,single,single-post,postid-33,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive


Jak wysłać elektronicznie formularze PIT-11 i PIT-4R?

Jak przekazać PIT-11 i PIT-4R do urzędu skarbowego?

Formularze PIT-11 i PIT-4R za 2018 rok do urzędu skarbowego można wysłać tylko w wersji elektronicznej. Składa je płatnik zaliczek na podatek.

W przypadku płatników będących osobami fizycznymi podpis można złożyć poprzez użycie danych autoryzujących płatnika (imię, nazwisko, numer NIP/PESEL, data urodzenia, wysokość wykazanego przychodu w deklaracji PIT złożonym w roku poprzednim) lub używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku pozostałych płatników użyć można tylko kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Do złożenia formularzy można upoważnić inną osobę składając upoważnienie na druku UPL-1.

Jak przekazać PIT-11 pracownikowi?

Pracownikom przekazuje się tylko formularz PIT-11.
Przepisy nie regulują szczegółowo w w jakiej formie należy to zrobić.
Można to zrobić zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Czy można deklaracje PIT-11 wysłać pracownikowi mailem?

Tak. Można.
Przepisy nie regulują szczegółowo w jakiej formie należy to zrobić.

Niezależnie od tego, jaką formę przekazania deklaracji PIT-11 wybierzemy powinniśmy zadbać o to, żeby posiadać potwierdzenie odbioru.

Więcej na temat:


Zobacz również:

Reklama:
Reklama: