Przejdź do treści
Szkolenia i konsultacje z Microsoft 365 » Rachunkowość i finanse » Czy przy wysyłaniu pisma przez ePUAP należy osobno podpisać załączniki?

Czy przy wysyłaniu pisma przez ePUAP należy osobno podpisać załączniki?

Nie.

Podpisanie pisma głównego sporządzonego w formularzu platformy e-PUAP skutkuje podpisaniem tekstu tego pisma oraz załączonych do niego plików.

Potwierdzają to m.in. wyroki: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 maja 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 2894/18, NSA z dnia 16 czerwca 2020 r., sygn. akt II OZ 275/20 i inne.