Przejdź do treści
Szkolenia i konsultacje z Microsoft 365 » Rachunkowość i finanse » Podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym na platformie ePUAP

Podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym na platformie ePUAP

Do cyfrowego podpisywania dokumentów możemy użyć podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego lub profilu zaufanego ePUAP. Problem może się pojawić w sytuacji, kiedy do podpisania dokumentu przez kilka osób chcemy użyć metody mieszanej – część osób użyje podpisu jednego rodzaju, część – drugiego.

Jak cyfrowo podpisywać dokument metodą mieszaną?

Najlepszą (ale najmniej intuicyjną) metodą podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym jest wykorzystanie do tego celu… platformy ePUAP. Taka możliwość będzie tylko wtedy, kiedy profil zaufany zostanie potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nie kontem bankowym czy w punkcie potwierdzającym.

Dlaczego tak dziwnie? Bo przy wykorzystaniu tej metody:
– podpis kwalifikowany może być używany naprzemiennie z „normalnym” podpisem ePUAP bez konieczności zastanawiania się nad kolejnością składania podpisów,
– jeżeli podpisujemy plik XML nie pojawia się problem generowania dodatkowego pliku XADES,
– łatwo i jednym miejscu można zweryfikować poprawność złożonych podpisów (np. w „podpisywarce” plików na portalu gov.pl).

Jaki format plików można w taki sposób podpisać?

Każdy.

Przykład podpisanego pliku

1. Tak wygląda okno wyboru podpisu na platformie ePUAP:

2. Tak wygląda weryfikacja podpisów na portalu gov.pl:

3. A tu jest ten plik podpisany przeze mnie dwa razy przy wykorzystaniu opisanej wyżej metody: sf_2019_03_13.xml. Można go sobie pobrać i sprawdzić podpisy.