Podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym na platformie ePUAP • Rachunkowość i finanse • Mirosław Grodzki
16448
post-template-default,single,single-post,postid-16448,single-format-standard,theme-bridge,bridge-core-3.0,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym na platformie ePUAP

Do cyfrowego podpisywania dokumentów możemy użyć podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego lub profilu zaufanego ePUAP. Problem może się pojawić w sytuacji, kiedy do podpisania dokumentu przez kilka osób chcemy użyć metody mieszanej – część osób użyje podpisu jednego rodzaju, część – drugiego.

Jak cyfrowo podpisywać dokument metodą mieszaną?

Najlepszą (ale najmniej intuicyjną) metodą podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym jest wykorzystanie do tego celu… platformy ePUAP. Taka możliwość będzie tylko wtedy, kiedy profil zaufany zostanie potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nie kontem bankowym czy w punkcie potwierdzającym.

Dlaczego tak dziwnie? Bo przy wykorzystaniu tej metody:
– podpis kwalifikowany może być używany naprzemiennie z „normalnym” podpisem ePUAP bez konieczności zastanawiania się nad kolejnością składania podpisów,
– jeżeli podpisujemy plik XML nie pojawia się problem generowania dodatkowego pliku XADES,
– łatwo i jednym miejscu można zweryfikować poprawność złożonych podpisów (np. w „podpisywarce” plików na portalu gov.pl).

Jaki format plików można w taki sposób podpisać?

Każdy.

Przykład podpisanego pliku

1. Tak wygląda okno wyboru podpisu na platformie ePUAP:

2. Tak wygląda weryfikacja podpisów na portalu gov.pl:

3. A tu jest ten plik podpisany przeze mnie dwa razy przy wykorzystaniu opisanej wyżej metody: sf_2019_03_13.xml. Można go sobie pobrać i sprawdzić podpisy.Zobacz również:

Reklama:

Nie. Podpisanie pisma głównego sporządzonego w formularzu platformy e-PUAP skutkuje podpisaniem tekstu tego pisma oraz załączonych do niego plików. Potwierdzają to m.in. wyroki: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 maja 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 2894/18, NSA z dnia 16 czerwca 2020 r.,...

1 października 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady składania rocznych sprawozdań finansowych. Od tej daty sprawozdania finansowe składane mogą być tylko w wersji elektronicznej....

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (zwykle od 31 grudnia). Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego....

Reklama: