Jak przekazać e-Sprawozdanie Finansowe w wersji elektronicznej do urzędu skarbowego? • Organizacje pozarządowe • michalin.pl
26
post-template-default,single,single-post,postid-26,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive


Jak przekazać e-Sprawozdanie Finansowe w wersji elektronicznej do urzędu skarbowego?

Część podmiotów musi przygotowane i podpisane sprawozdanie dostarczyć do urzędu skarbowego.

Sprawozdanie musi być wcześniej elektronicznie podpisane. Jeżeli to jeszcze przed Tobą, to przeczytaj instrukcję jak podpisać sprawozdanie przez ePUAP.

Przepisy nie określają jak ma wyglądać to dostarczenie.
Nie ma opracowanego do tego żadnego programu komputerowego.
Można to zrobić na co najmniej dwa sposoby.

1. Wysłanie przez ePUAP.

Wysyłamy sprawozdanie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Pobieramy potwierdzenie dostarczenia wiadomości. Na platformie ePUAP mamy dwa rodzaje potwierdzeń: UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) i Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO). UPP potwierdza wysłanie dokumentu, a UPO jego odebranie. Przynajmniej teoretycznie.

Moim zdaniem jest to najlepsze rozwiązanie, bo nie wydajemy pieniędzy na kopertę, znaczek i nośnik będziemy w stanie udowodnić, że wysłaliśmy właściwe pliki.

Takie pismo powinno być podpisane zgodnie z reprezentacją. Czyli zazwyczaj przez kilka osób łącznie. Tu znajdziesz informację jak wysłać przez ePUAP pismo podpisane przez kilka osób.

2. Przekazanie na nośniku komputerowym (płyta, pendrive, itp.)

Zapisujemy pliki ze sprawozdaniem na nośniku, wkładamy go do koperty razem z pismem przewodnim i wysyłamy listem poleconym, ew. zanosimy osobiście.

Nie będziemy mogli udowodnić, że zapisaliśmy na nośniku właściwe pliki.Zobacz również:

Reklama:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (zwykle od 31 grudnia). Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego....

Do cyfrowego podpisywania dokumentów możemy użyć podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Problem może się pojawić w sytuacji, kiedy do podpisania dokumentu przez kilka osób chcemy użyć metody mieszanej - część osób użyje podpisu jednego rodzaju, część - drugiego. Jak cyfrowo podpisywać dokument metodą mieszaną? Najlepszą (ale...

Reklama: