W jakim terminie i gdzie wysyła się sprawozdanie finansowe? • Rachunkowość i finanse • michalin.pl
15698
post-template-default,single,single-post,postid-15698,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive


W jakim terminie i gdzie wysyła się sprawozdanie finansowe?

12345 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Termin składania sprawozdania zależy od formy prowadzenia działalności.

1. Podatnicy podatku PIT.

Podatnicy podatku PIT muszą składać sprawozdanie jeżeli przekroczą limit 2 000 000 euro obrotu i zobowiązani są w związku z tym do prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 2. 1. 2) ustawy o rachunkowości).

Osoba prowadząca działalność składa sprawozdanie:

  • do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie złożenia zeznania rocznego PIT (art. 45.5. ustawy o PIT) .

Obowiązek złożenia sprawozdania dotyczy również wspólników spółek osobowych, np. wspólników spółki cywilnej. O ile nie składa się sprawozdania za taką spółkę, to za wspólników – owszem.

„Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego to obowiązek kierowników jednostki, czyli (…) wspólników prowadzących sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej.”
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/

2. Podatnicy podatku CIT.

U płatników podatku CIT sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Od momentu zatwierdzenia sprawozdania kierownik jednostki zobowiązany jest złożyć sprawozdanie finansowe:

  • do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni – jeżeli podmiot jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS (art. 69. 1. ustawy o rachunkowości),
  • do Urzędu Skarbowego w ciągu 10 dni – jeżeli podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS (art. 27.2. ustawy o CIT).


Zobacz również:

Reklama:

Do cyfrowego podpisywania dokumentów możemy użyć podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Problem może się pojawić w sytuacji, kiedy do podpisania dokumentu przez kilka osób chcemy użyć metody mieszanej - część osób użyje podpisu jednego rodzaju, część - drugiego. Jak cyfrowo podpisywać dokument metodą mieszaną? Najlepszą (ale...