Przejdź do treści
Strona główna » Rachunkowość i finanse » Przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Faktura elektroniczna

Co to jest faktura elektroniczna? To faktura wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

Przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Art. 106n. ustawy o VAT
Stosowanie faktur elektronicznych
1. Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.
2. W przypadku przesyłania lub udostępniania temu samemu odbiorcy jednocześnie więcej niż jednej faktury elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne wszystkie te dane.