Przesyłanie faktur w formie elektronicznej • Rachunkowość i finanse • michalin.pl
15740
post-template-default,single,single-post,postid-15740,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive


Przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Faktura elektroniczna

Co to jest faktura elektroniczna? To faktura wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

Przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Art. 106n. ustawy o VAT
Stosowanie faktur elektronicznych
1. Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.
2. W przypadku przesyłania lub udostępniania temu samemu odbiorcy jednocześnie więcej niż jednej faktury elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne wszystkie te dane.

Więcej na temat:


Zobacz również:

Reklama:

Faktura elektroniczna to faktura wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Art. 2. ustawy o VAT Objaśnienie pojęć Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 31) fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na...

Reklama: