Przejdź do treści
Szkolenia i konsultacje z Microsoft 365 » Microsoft Office 365 » Szkolenie: OneNote i Notes zajęć dla nauczycieli (Microsoft OneNote)

Szkolenie: OneNote i Notes zajęć dla nauczycieli (Microsoft OneNote)

Zapraszam na szkolenie „OneNote i Notes zajęć dla nauczycieli (Microsoft OneNote)”.

Tu znajdziesz ofertę szkolenia do pobrania (kliknij, żeby pobrać).

Po co nauczycielowi OneNote?

Notes OneNote to genialna aplikacja. Bardzo ułatwia pracę nauczyciela. Można w niej zorganizować wszystko, co potrzebne jest nauczycielowi w pracy z uczniami: szkolną tablicę, pracę na lekcji, zadania domowe i wiele innych.

OneNote jest wciąż mało znany wśród nauczycieli. Zapewne wynika to z tego, że na początku wydaje się on skomplikowany i mało intuicyjny. Dlatego też opracowałem szkolenie, w czasie którego dowiesz się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o tej aplikacji.

Czego się nauczysz?

 • Gdzie znaleźć Notes w Microsoft 365?
 • Czym się różni Notes od Notesu Zajęć?
 • Jak zacząć pracę z Notesem?
 • Jak zorganizowany jest Notes?
 • Co to jest Notes osobisty nauczyciela i jak z nim pracować?
 • Co to jest Notes zajęć i jak z nim pracować?
 • Jak znaleźć Notes zajęć w Microsoft Teams?
 • Jak przygotować Notes zajęć do pracy z uczniami?
 • Jak pracować w Notesie zajęć z uczniami?
 • Jak zadawać zadania domowe w Notesie zajęć?
 • Jak działa wyszukiwarka w Notesie?

W jakiej formie udostępnione jest szkolenie?

Szkolenie udostępniam w formie e-lerningu.
Całe szkolenie składa się z 75 filmów podzielonych na 7 części.
Każdy nauczyciel może wielokrotnie odtworzyć je we własnym tempie i odpowiednim dla siebie czasie.
Łączny czas szkolenia to 7 godz. i 30 min.

Szczegółowy program szkolenia możesz sprawdzić poniżej.

Jaką pomoc po wykupieniu szkolenia gwarantuję?

W czasie 1 roku od wykupienia szkolenia gwarantuję bezpłatne konsultacje telefoniczne i mailowe.

Dodatkowe spotkanie on-line

Możemy umówić się na dodatkowe spotkanie on-line, na którym omówimy pytania, które mogą pojawić się w czasie szkolenia, a których nie da się rozwiązać telefonicznie lub mailowo.

Czy otrzymasz imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu?

Tak, wyślę je mailem.

Odcinek przykładowy

Odcinek przykładowy jest do obejrzenia na tej stronie.

Czy wystawiam faktury?

Tak.

Ile kosztuje szkolenie i jak je zamówić?

1. Wersja dla całej szkoły.
Licencja dla całej szkoły kosztuje 1 900 zł brutto. Cena jest niezależna od liczby nauczycieli.
Szkoleniem nie można dzielić się z innymi szkołami.
Jeżeli chcesz zamówić takie szkolenie – napisz do mnie przez formularz kontaktowy (kliknij, żeby przejść do formularza).

2. Wersja dla jednego nauczyciela.
Licencja dla jednego nauczyciela kosztuje 99 zł brutto.
Szkoleniem nie można dzielić się z innymi osobami.
Żeby zamówić szkolenie dla jednego nauczyciela – przejdź do mojego sklepu (kliknij, żeby przejść do sklepu).

Program szkolenia

Część I. Wstęp do Notesu

Wprowadzenie do Notesu
Czym jest Notes w Office 365?
Trzy rodzaje notesów w Office 365: Notes Osobisty (OneNote), Notes zajęć (Class Notebook), Notes personelu (OneNote Staff Notebook for Education)
Notes zajęć przypięty do zespołu w Teams lub jako osobny notatnik
Obsługa przez Teams’y, OneNote przez przeglądarkę, przez apliację OneNote i aplikację OneNote dla Windows 10)

Gdzie szukać Notesów?
Zakładka
Ostatnio używane
Przypinanie notesów
Co jest w zakładce „Moje notesy”?
Co jest w zakładce „notesy”?

Jak zorganizowany jest Notes
Elektroniczny notes -> segregator
Ikony wskazują, że segregator
Jak zorganizowany jest Notes?
Co to jest grupa sekcji, sekcja, strona i podstrona?

Część II. Notes osobisty nauczyciela

Wprowadzenie do Notesu osobistego nauczyciela
Czym jest osobisty Notes nauczyciela (i ucznia, ale będziemy to pomijali)?
Ponadczasowa, nie związana z daną klasą baza materiałów nauczyciela
Baza kart pracy do przekazania uczniom
Jaka jest różnica między Notesem nauczyciela i Notesem zajęć?
Jaka jest różnica między Notesem nauczyciela i sekcją „Tylko dla nauczyciela” w Notesie zajęć?
Strony z Notesu osobistego będą mogły trafiać do Notesu zajęć
Dlaczego warto od niego zacząć, a nie od Notesu zajęć? (jest tylko dla nas, nikt inny tam nie zagląda, nie będzie skasowany z zespołem, nie zniknie po przejęciu klasy przez innego nauczyciela)
Czy nauczyciel może mieć kilka notesów?

Podstawy pracy z Notesem Nauczyciela
Tworzenie notesu: przeglądarka, One Note for Windows, OneNote
Organizacja pracy w Notesie
Jak skonfigurować Notes nauczyciela?
Przykładowe konfiguracje (sekcje, grupy sekcji)
Dodawanie sekcji
Dodawanie stron

Udostępnianie notesu innym osobom
Udostępnianie do wyświetlania
Udostępnianie do edycji (współtworzenia)

Część III. Wstęp do Notesu zajęć w Miscosoft Teams

Co to jest Notes zajęć?
Połączenie podręcznika, zeszytów uczniów, tablicy i prywatnych notatek nauczyciela
W jaki sposób można go wykorzystać w pracy z uczniami?
W jakich zespołach obsługiwany jest Notes zajęć?
Gdzie znaleźć Notes zajęć w Teams?
Kto może utworzyć Notes zajęć w zespole?
Z czego składa się Notes zajęć?

Obszar współpracy w Notesie zajęć
Tutaj są przechowywane notatki zespołu, które są widoczne dla wszystkich osób. Wszystkie (PUBLICZNE) kanały będą mieć tutaj swoje sekcje.
Nauczyciel i uczniowie mogą edytować zawartość (CHYBA, ŻE ZDECYDUJEMY INACZEJ)
Do czego służy Obszar współpracy?
Kto może edytować strony w Obszarze współpracy?
Jak zablokować stronę w obszarze współpracy do edycji tylko dla jednego ucznia (lub grupy uczniów)?

Biblioteka zawartości w Notesie zajęć
Opublikuj materiały dla uczniów.
Nauczyciel może edytować zawartość. Uczeń może tylko wyświetlać zawartość
Jakiego rodzaju materiały powinny znajdować się w „Bibliotece zawartości”, a jakie w „Obszarze współpracy”?

Sekcja „Tylko dla nauczyciela” w Notesie zajęć
Prywatny obszar dla nauczycieli. Czy nauczycieli?
Nauczyciel może edytować zawartość. Uczeń nie może wyświetlać zawartości.
Czy drugi nauczyciel ma dostęp do sekcji „Tylko dla nauczyciela”?

Notesy uczniów w Notesie zajęć
Prywatny obszar dla każdego ucznia.
Nauczyciel może edytować zawartość. Uczeń może edytować swoją zawartość i nie może wyświetlać notesów innych osób

Część IV. Praca z Notesem zajęć w Miscosoft Teams

Jak utworzyć Notes zajęć w Teams?
Jak utworzyć nowy, pusty Notes zajęć?
Jak utworzyć nowy Notes zajęć na bazie innego notesu (lub notesów)?
Jakie sekcje w Zeszytach uczniów dodać na początek?
Czy strukturę Notesu zajęć można potem edytować? Sekcje w zeszytach uczniów trudno się usuwa

Praca z Notesem zajęć
Dodawanie i edycja notatek
Praca w aplikacji internetowej czy klasycznej (klasycznych)?
Okno programu
Omówienie interfejsu
Widok górnego menu
Widok notesów i kart
Dodawanie notatek
Różne rodzaje notatek
Dodawanie notatek tekstowych
Edycja tekstu, formatowanie tekstu
Rysowanie
Odtworzenie pociągnięć ręcznych
Dodawanie linków
Wstawianie obrazu
Wstawianie (zakotwiczenie, dołączanie) plików
Wstawianie plików jako wydruków
Kopiowanie tekstu z wydruku pliku (OCR)
Wstawianie tabeli
Rysowanie odręczne
Wstawianie symboli
Wstawianie wzorów
Zapis matematyczny
Rozwiązywanie równań
Jak wyłączyć funkcje matematyczne dla uczniów?
Dodawanie odstępu
Wstawianie nagrań głosowych
Wstawianie nagrań video
Jak przekształcić odręczne notatki na pismo komputerowe?
Generowanie testów

Zmiana struktury Notesu
Jak dodawać nową stronę?
Opcja „Dodaj stronę poniżej”
Jak dodawać nowe sekcje?
Jak dodawać nowe grupy sekcji?
Jak zmienić nazwę strony?
Jak zmienić nazwę sekcji?
Jak zmienić nazwę grupy sekcji?
Jak zmieniać kolejność stron w sekcji?
Jak zmieniać kolejność sekcji w notesie?
Jak zmieniać kolejność grup sekcji w notesie?
Jak zmienić kolor sekcji?
Jak scalić dwie sekcje?
Jak przenieść stronę do innej sekcji? (kopiuj / wklej, przenieś i upuść, przenieś lub kopiuj: ctrl + alt +m, scalanie sekcji)
Jak przenieść kilka stron do innej sekcji?
Jak przenieść lub skopiować stronę do innego notesu? (aplikacje)
Jak przenieść lub skopiować sekcję do innego notesu? (aplikacje)
Jak przenieść sekcję do innego notesu? (aplikacje)

Usuwanie sekcji i stron. Kosz notesu.
Jak usuwać sekcje?
Jak usuwać strony?
Jak wyłączyć historię notesu?
Jak wyłączyć kosz notesu?
Jak działa kosz notesu? (trwale usunięte po 60 dniach)
Widok usuniętych notatek
Jak przywracać usunięte strony z kosza?
Jak przywracać usunięte sekcje z kosza?
Jak opróżnić kosz notesu?
Przywracanie z kopii zapasowej.

Usuwanie notesów
Jak usuwać notesy?
Jak usuwać notesy zajęć?
Jak przywracać usunięte notesy?
Przywracanie z kopii zapasowej.

Praca z wieloma notesami
Dlaczego praca z wieloma notesami?
Otwieranie i zamykanie notesu
Jak zmieniać kolejność notesów?
Jak zmienić kolor notesu?

Synchronizacja Notesu
Do czego służy synchronizacja Notesu?
Domyślne opcje synchronizacji
Synchronizacja ręczna
Synchronizacja automatyczna
Opóźniony czas synchronizacji
Jak sprawdzić stan (czas) synchronizacji notesu

Tagowanie notatek
Dodawanie tagów do notatek
Dodawanie własnych tagów
Wyszukiwanie otagowanych notatek
Usuwanie tagów z notatek

Część V. Praca z uczniami w Notesie zajęć w Miscosoft Teams

Notes zajęć w pracy nauczyciela
Do czego służy Notes zajęć nauczycielowi, a do czego uczniowi?
Uprawniania nauczyciela i ucznia w Notesie zajęć
Co widzi nauczyciel w Notesie zajęć, a co widzi uczeń?
Sekcja „Tylko dla nauczyciela” widoczna tylko dla nauczyciela (nauczycieli)
Czy się różni sekcja „Tylko dla nauczyciela” od osobistego Notesu nauczyciela?
Do czego służy nauczycielowi „Biblioteka zawartości”?
Jak kopiować materiały z Notesu nauczyciela do Notesu zajęć?
Jak kopiować/przenosić strony z sekcji „Tylko dla nauczyciela” do „Biblioteki zawartości”?
Jak kopiować sekcje „Biblioteki zawartości” między notesami? (również powiela do tego samego notesu) – „Kopiuj do biblioteki zawartości”

Proste dodawanie sekcji i stron do zeszytu pojedynczego ucznia
Jak najprościej dodać strony do zeszytu pojedynczego ucznia?
Jak (i po co) blokować przed edycją strony w zeszycie pojedynczego ucznia?
Jak usuwać strony z zeszytu pojedynczego ucznia?
Jak dodawać sekcje do zeszytu pojedynczego ucznia?
Jak usuwać sekcje z zeszytów uczniów?

Rozpowszechnianie zawartości notesu – dodawanie sekcji i stron do zeszytów uczniów
Nauczyciel ma pełną kontrolę na zeszytem ucznia
Co to jest rozpowszechnianie zawartości notesu?
Rozpowszechnianie stron z notesu
Rozpowszechnianie stron między notesami
Zbiorcze usuwanie strony rozpowszechnionej wcześniej do notesów uczniów
Rozpowszechnianie indywidualne
Rozpowszechnianie grupowe
Jak kopiować materiały z Notesu nauczyciela do Notesu zajęć kilku klas jednocześnie? (rozpowszechnianie strony „między notesami” z notesu osobistego lub Notesu zajęć do zeszytów uczniów)
Rozpowszechnianie „Biblioteki zawartości” między notesami (OneNote)
Rozpowszechnianie NOWEJ sekcji do zeszytów uczniów
Rozpowszechnianie NOWEJ grupy sekcji do zeszytów uczniów
Usuwanie rozpowszechnionej NOWEJ sekcji z zeszytów uczniów

Jak pracować z Notesem z uczniami?
Tworzenie lekcji przy użyciu szablonów stron
Jak zapisać konspekt lekcji jako szablon do późniejszego wykorzystania?
Praca na przygotowanej wcześniej lekcji z nanoszeniem ręcznych komentarzy (kopia strony z notesu nauczyciela do biblioteki i tam nanoszone komentarze).
Jak wykorzystać stronę notesu jako tablicę na lekcji? „Biblioteka zawartości” czy „Obszar współpracy”?
Lepiej z przeglądarki, bo nie musi się synchronizować.
Praca indywidualna na lekcji w zeszytach uczniów.
Praca zespołowa na lekcji w „Obszarze współpracy”?
Jak zorganizować pracę w zespole w Notesie? – uprawnienia uczniów do sekcji „Obszar współpracy”
Zaawansowane uprawnienia do sekcji „Obszar współpracy” (najlepiej ustawić przy tworzeniu sekcji przez Notes zajęć)
Jak sprawdzić kto brał udział w edycji wspólnej strony i kiedy były nanoszone zmiany.
Jak zablokować do edycji stronę z „Obszaru współpracy”?
Jak przeglądać pracę uczniów w notesie na żywo?
Jak nawigować po nowych lub zmienionych stronach uczniów? (OneNote i OneNote dla Win 10)

Część VI. Zadania domowe w Notesie zajęć w Miscosoft Teams

Zadawanie zadań domowych w Notesie
Zadania domowe jako osobna sekcja w Notesie uczniów
Blokada strony przed edycją przy sprawdzaniu prac domowych (wybrani uczniowie lub zbiorczo)
Sprawdzanie prac uczniów
Połączenie Notesu z Teams’ami, z modułem „Zadania”
Automatyczna blokada strony z pracą domową po upływie terminu
Jak przy sprawdzaniu prac sortować uczniów według nazwisk?
Sprawdzanie, czy uczniowie edytowali zadanie (będą pogrubione nazwiska)

Blokowanie stron w notesach uczniów
„Przejrzyj pracę uczniów” (OneNote Win 10) i „Sprawdzanie prac uczniów” (OneNote)
Blokada strony przed edycją przy sprawdzaniu prac domowych (wybrani uczniowie lub zbiorczo).
Jak blokować strony w zeszytach uczniów z notatkami z lekcji po lekcji.
Blokada strony przed edycją przy sprawdzaniu zeszytów uczniów (wybrane strony).

Przekazywanie uczniowi informacji zwrotnej
Przekazywanie opinii w formie pisemnej
Nagrywanie i osadzanie nagrania jako komentarza do pracy
Nagrywanie i osadzanie opinii wideo
Dodawanie nalepek

Część VII. Wyszukiwarka w Notesie zajęć w Miscosoft Teams

Wyszukiwarka
Gdzie znaleźć wyszukiwarkę.
Szukanie na stronie
Szukanie w notesie
Jak wybrać zakres wyszukiwania (notesy, sekcje strony, kosz)
Ostatnie edycje
Znajdź według autorów
Znajdź tagi
Wyszukiwarka tekstu na grafikach
„Zezwalaj na wyszukiwanie tekstu w obrazie”
Przypięcie okna wyników
Różnice w działaniu wyszukiwarki w aplikacji internetowej, klasycznej i dla Windows 10