Przejdź do treści
Szkolenia i konsultacje z Microsoft 365 » Co to jest Microsoft 365? » Microsoft 365 dla NGO (dla organizacji pozarządowych)

Microsoft 365 dla NGO (dla organizacji pozarządowych)

Szkolenia i konsultacje z Microsoft 365 » Co to jest Microsoft 365? » Microsoft 365 dla NGO (dla organizacji pozarządowych)

Microsoft 365 dla NGO (dla organizacji pozarządowych)

Zobacz moje szkolenie na ten temat.

W dzisiejszym świecie organizacje pozarządowe odgrywają kluczową rolę w tworzeniu pozytywnych zmian społecznych i środowiskowych. W ich działaniach technologia może być nieocenionym narzędziem wspierającym osiąganie celów.

Co to jest Microsoft 365?

W odpowiedzi na te potrzeby Microsoft wprowadza Microsoft 365 dla organizacji pozarządowych – kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane specjalnie dla sektora organizacji pozarządowych.

Microsoft 365 dla organizacji pozarządowych to zintegrowana platforma obejmująca szereg narzędzi, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki organizacje pozarządowe zarządzają swoimi zasobami, komunikują się z interesariuszami i realizują swoje cele. Pakiet ten oferuje dostęp do najnowszych wersji programów, w tym popularnego pakietu biurowego Office 365, systemu zarządzania treścią SharePoint oraz narzędzi do komunikacji i współpracy, takich jak Microsoft Teams.

Darmowa oferta Microsoft 365 dla NGO

Microsoft ma specjalną ofertę dla organizacji pozarządowych. Najważniejszymi (ale nie jedynymi) jej składnikami są darmowe licencje:

 • 10 licencji Microsoft 365 Business Premium
 • 300 licencji Microsoft 365 Business Basic

Tylko te dwie pozycje w ofercie to równowartość ok. 1 800 Euro miesięcznie. A to tylko fragment tej oferty…

Jak skorzystać z darmowego Microsoft 365 dla NGO?

Darmowa licencja Microsoft 365 przyznawana jest organizacjom, które zgłoszą się do programu i zostaną do niego zakwalifikowane.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na tej stronie. Jeżeli potrzebujesz mojej pomocy – skontaktuj się ze mną.

Dlaczego Microsoft 365 dla NGO?

Dlaczego warto skorzystać z Microsoft 365 dla NGO? Przede wszystkim, dzięki temu rozwiązaniu, organizacje mogą efektywniej zarządzać swoimi zasobami, zwiększając produktywność pracowników i redukując koszty operacyjne. Ponadto, dostęp do zaawansowanych narzędzi analizy danych i raportowania pozwala na lepsze monitorowanie efektów działań i podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Microsoft, jako lider innowacji technologicznych, rozumiejąc znaczenie pracy organizacji pozarządowych w budowaniu lepszego świata, postanowił wesprzeć ich działania poprzez udostępnienie pakietu Microsoft 365 bez żadnych opłat. Dzięki temu, organizacje te mogą korzystać z pełnego spektrum narzędzi, które zwiększają efektywność pracy, ułatwiają komunikację i współpracę, a także pozwalają na bezpieczne przechowywanie danych i zarządzanie nimi w chmurze. W ramach tej inicjatywy, Microsoft 365 obejmuje aplikacje takie jak Word, Excel, PowerPoint, a także usługi takie jak Exchange, SharePoint, i Teams, które są nieocenione w codziennej pracy organizacji.

Dodatkowo, Microsoft oferuje szereg szkoleń i wsparcia technicznego, aby organizacje pozarządowe mogły w pełni wykorzystać potencjał dostępnych narzędzi. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wiele z tych organizacji nie dysponuje specjalistyczną wiedzą informatyczną. Szkolenia te pomagają w zrozumieniu możliwości aplikacji i usług wchodzących w skład pakietu Microsoft 365, co przekłada się na ich skuteczniejsze wykorzystanie w realizacji celów społecznych.

Microsoft 365 for Nonprofits

Inicjatywa ta jest również odpowiedzią na rosnące potrzeby organizacji pozarządowych w zakresie transformacji cyfrowej. W dobie cyfryzacji, dostęp do nowoczesnych technologii jest kluczowy dla rozwoju i skuteczności każdej organizacji. Microsoft, poprzez swoje działania, umożliwia organizacjom pozarządowym dostęp do narzędzi, które są często poza ich zasięgiem finansowym, co stanowi istotny krok w kierunku wyrównywania szans w dostępie do technologii.

Darmowe licencje pakietu Microsoft 365 dla organizacji pozarządowych to nie tylko wsparcie technologiczne, ale także wyraz zaangażowania Microsoftu w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie wartości takich jak otwartość, współpraca i innowacyjność. To działanie pokazuje, że technologia może być siłą napędową pozytywnych zmian społecznych i ma ogromny potencjał w pomaganiu tym, którzy pracują na rzecz dobra wspólnego.

W ten sposób, Microsoft nie tylko umacnia swoją pozycję jako firmy odpowiedzialnej społecznie, ale również inspiruje inne podmioty do podejmowania podobnych inicjatyw. Darmowe licencje Microsoft 365 dla organizacji pozarządowych to przykład, jak duże korporacje mogą przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa i wspierania tych, którzy na co dzień dążą do jego zmieniania na lepsze.

Darmowa licencja Microsoft 365 dla organizacji pozarządowych

Microsoft oferuje darmowe licencje pakietu Microsoft 365 dla organizacji pozarządowych. Ta inicjatywa ma na celu wspieranie misji i działań społecznych, umożliwiając organizacjom pozarządowym darmowe korzystanie z zaawansowanych narzędzi technologicznych.

Microsoft, jako lider innowacji technologicznych, rozumiejąc znaczenie pracy organizacji pozarządowych w budowaniu lepszego świata, postanowił wesprzeć ich działania poprzez udostępnienie pakietu Microsoft 365 bez żadnych opłat. Dzięki temu, organizacje te mogą korzystać z pełnego zestawu narzędzi, które zwiększają produktywność, ułatwiają współpracę i komunikację, a także zapewniają bezpieczeństwo danych. W skład pakietu wchodzą takie aplikacje jak Word, Excel, PowerPoint, a także usługi chmurowe, które umożliwiają pracę zdalną i zarządzanie projektami w czasie rzeczywistym.

Darmowy dostęp do Microsoft 365 to nie tylko oszczędność dla organizacji pozarządowych, ale również szansa na rozwój kompetencji cyfrowych ich pracowników i wolontariuszy. Microsoft pomaga w pełni wykorzystać potencjał dostępnych narzędzi. Ponadto, program ten sprzyja innowacyjności, umożliwiając organizacjom tworzenie nowych rozwiązań i usprawnień, które mogą mieć pozytywny wpływ na społeczność lokalną i globalną.

Inicjatywa ta jest częścią szerszego programu, który dąży do zmniejszenia nierówności cyfrowych i promowania równości szans w dostępie do nowoczesnych technologii. Microsoft 365 dla organizacji pozarządowych to krok w kierunku realizacji tych celów, oferując narzędzia, które mogą pomóc w rozwiązywaniu najbardziej palących problemów społecznych. To dowód na to, że technologia może być siłą napędową pozytywnych zmian i wsparciem dla tych, którzy pracują na rzecz dobra wspólnego.

Microsoft 365 dla organizacji pozarządowych

Warto również podkreślić, że Microsoft 365 dla organizacji pozarządowych został zoptymalizowany pod kątem potrzeb organizacji pozarządowych, oferując atrakcyjne warunki licencyjne oraz dedykowane wsparcie techniczne. Dzięki temu, nawet organizacje o ograniczonych zasobach finansowych mogą skorzystać z zaawansowanych narzędzi technologicznych, które pomogą im w realizacji ich misji.

Wreszcie, Microsoft 365 dla organizacji pozarządowych umożliwia łatwą integrację z istniejącymi systemami informatycznymi oraz zewnętrznymi aplikacjami, co pozwala na jeszcze większą elastyczność w dostosowywaniu rozwiązania do indywidualnych potrzeb i procesów organizacji.

W dzisiejszym cyfrowym świecie organizacje pozarządowe muszą wykorzystać potencjał technologii, aby efektywniej działać i skuteczniej realizować swoje cele. Microsoft 365 dla organizacji pozarządowych stanowi wsparcie na drodze do osiągnięcia tych celów, umożliwiając wykorzystanie zaawansowanych narzędzi technologicznych w sposób dostępny i przystępny dla wszystkich.

Przykłady zastosowań Microsoft 365 w organizacjach

Oto kilka przykładów, jak Microsoft 365 może pomóc organizacjom pozarządowym, wraz z przykładami narzędzi wchodzących w skład pakietu:

 1. Efektywne zarządzanie dokumentami i informacjami: Organizacje pozarządowe często muszą zarządzać dużą ilością dokumentów i informacji. Narzędzia takie jak SharePoint w ramach pakietu Microsoft 365 pozwalają na łatwe tworzenie, przechowywanie, udostępnianie i współpracę nad dokumentami. Dzięki temu członkowie zespołu mogą łatwo uzyskać dostęp do potrzebnych materiałów i skutecznie nimi zarządzać.
 2. Współpraca i komunikacja: Microsoft Teams jest doskonałym narzędziem do komunikacji w czasie rzeczywistym, współpracy i organizowania spotkań online. Dla organizacji pozarządowych, które często pracują zdalnie lub posiadają zespoły zróżnicowane geograficznie, narzędzie to może być kluczowe w utrzymywaniu płynnej komunikacji i współpracy między członkami zespołu.
 3. Zarządzanie relacjami z darczyńcami i wolontariuszami: Dla organizacji pozarządowych kluczowe jest skuteczne zarządzanie relacjami z darczyńcami i wolontariuszami. Narzędzia takie jak Microsoft Sharepoint mogą pomóc w śledzeniu kontaktów, zbieraniu danych dotyczących darczyńców i wolontariuszy oraz zarządzaniu kampaniami fundraisingowymi.
 4. Analiza danych i raportowanie: Dostęp do zaawansowanych narzędzi analizy danych, takich jak Microsoft Power BI, umożliwia organizacjom pozarządowym analizowanie danych dotyczących ich działalności, efektów działań oraz trendów w finansowaniu. To pozwala podejmować bardziej świadome decyzje i lepiej monitorować postępy w realizacji celów organizacji.
 5. Bezpieczeństwo danych: Microsoft 365 oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, takie jak zaawansowana ochrona przed zagrożeniami, zarządzanie dostępem i zabezpieczanie danych. Dla organizacji pozarządowych, które często przechowują wrażliwe informacje dotyczące darczyńców, klientów czy beneficjentów, zapewnienie bezpieczeństwa danych jest kluczowym aspektem działalności.

Te narzędzia to tylko niektóre z przykładów tego, jak Microsoft 365 może pomóc organizacjom pozarządowym w efektywnym zarządzaniu, komunikacji, współpracy i realizacji ich misji społecznych. Dzięki zintegrowanemu podejściu i bogatej gamie narzędzi, Microsoft 365 może być nieocenionym partnerem dla organizacji pozarządowych w ich wysiłkach na rzecz tworzenia pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Pomoc we wdrożeniu Microsoft 365 w Waszej organizacji

Jeżeli Twoja organizacja nie ma wsparcia informatycznego, to mogę pomóc uzyskaniu darmowej licencji. Moja pomoc może polecać na wyborze odpowiedniej licencji, pomocy w prawidłowym wdrożeniu i przeszkoleniu pracowników i wolontariuszy. Kolejne kroki mogą wyglądać tak:

 • Analiza potrzeb: Rozpoczynamy od dokładnej analizy potrzeb i celów organizacji pozarządowej. Dzięki temu możemy zidentyfikować najbardziej odpowiednie narzędzia i funkcje Microsoft 365, które będą wspierać realizację misji i działań organizacji.
 • Pomoc w uzyskaniu darmowej licencji Microsoft 365: Sprawdzimy czy Wasza organizacja kwalifikuje się do uzyskania licencji dla organizacji pozarządowych. Jeżeli tak, to uzyskamy darmową licencję Microsoft 365.
 • Planowanie wdrożenia: Tworzymy spersonalizowany plan wdrożenia, uwzględniający kroki, harmonogram oraz zasoby niezbędne do skutecznego przeprowadzenia procesu implementacji Microsoft 365. Nasz plan jest elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb organizacji.
 • Konfiguracja i dostosowanie: Konfigurujemy i dostosowujemy pakiet Microsoft 365 do specyfiki działalności organizacji pozarządowej. Dbamy o zoptymalizowanie ustawień, aby jak najlepiej odpowiadały one potrzebom i procesom organizacji.
 • Wsparcie techniczne: Po wdrożeniu Microsoft 365 zapewniam wsparcie techniczne, aby organizacja mogła rozwiązywać ewentualne problemy i pytania związane z korzystaniem z narzędzi pakietu.

Szkolenia Microsoft 365 dla NGO – dla pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności do efektywnego wykorzystania narzędzi dostępnych w ramach pakietu Microsoft 365 w pracy organizacji pozarządowych. Poprzez praktyczne szkolenia i studia przypadków uczestnicy będą gotowi do skutecznego wykorzystania technologii w celu wspierania misji i osiągania celów swojej organizacji.

Tu znajdziesz więcej informacji o szkoleniu.