Przejdź do treści
Szkolenia i konsultacje z Microsoft 365 » Szkolenia Microsoft (Office) 365 » Szkolenie: Microsoft 365 dla organizacji pozarządowych

Szkolenie: Microsoft 365 dla organizacji pozarządowych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego wykorzystania pakietu Microsoft 365 w pracy organizacji pozarządowej. Poprzez praktyczne szkolenia i studia przypadków uczestnicy będą mogli opanować różnorodne narzędzia dostępne w ramach pakietu oraz nauczyć się, jak efektywnie wykorzystać je do zarządzania dokumentami, komunikacji, współpracy, analizy danych i zarządzania relacjami z interesariuszami.

Korzyści dla organizacji

 • Skuteczniejsze zarządzanie dokumentami i informacjami.
 • Poprawa komunikacji i współpracy w zespołach.
 • Zwiększenie efektywności pracy.
 • Lepsze zarządzanie relacjami z darczyńcami i wolontariuszami.
 • Wzrost bezpieczeństwa danych i ochrona informacji organizacyjnych.

Czego nauczą się uczestnicy?

 • Skutecznego korzystania z narzędzi Microsoft 365.
 • Tworzenia, przechowywania, udostępniania i współpracy nad dokumentami.
 • Organizowania spotkań online, komunikacji w czasie rzeczywistym i zarządzania zespołami.
 • Analizowania danych dotyczących działalności organizacji i generowania raportów.
 • Zarządzania kontaktami z pracownikami i wolontariuszami.
 • Implementacji podstawowych zasad bezpieczeństwa danych i funkcji zabezpieczeń w ramach Microsoft 365.

Krótki opis szkolenia

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności do efektywnego wykorzystania narzędzi dostępnych w ramach pakietu Microsoft 365 w pracy organizacji non-profit. Poprzez praktyczne szkolenia i studia przypadków uczestnicy będą gotowi do skutecznego wykorzystania technologii w celu wspierania misji i osiągania celów swojej organizacji.

Szczegółowy program szkolenia

 1. Prawidłowe wdrożenie Microsoft 365 w organizacji
  • Umiejętność konfiguracji i personalizacji środowiska pracy Microsoft 365.
  • Zrozumienie najlepszych praktyk dotyczących korzystania z aplikacji.
 2. Komunikacja i współpraca
  • Efektywne wykorzystanie Teams, Outlook, i innych narzędzi do komunikacji.
  • Umiejętność organizowania wideokonferencji i zarządzania zespołowymi plikami.
  • Organizacja zespołu w pracy projektowej.
 3. Poczta elektroniczna bez spamu
  • Konfiguracja Outlook do efektywnej obsługi poczty internetowej.
  • Zrozumienie mechanizmów ochrony przed phishingiem i malware.
 4. Zwiększanie produktywności
  • Produktywność w pracy zespołu.
  • Najlepsze aplikacje do poprawy produktywności osobistej.
 5. Zbieranie, przechowywanie i udostępnianie danych
  • Zarządzanie danymi za pomocą SharePoint i OneDrive.
  • Stosowanie zasad przechowywania danych i współdzielenia z zespołem.
 6. Automatyzacja procesów
  • Tworzenie przepływów pracy z Power Automate.
  • Integracja przepływów z innymi usługami Microsoft 365.
 7. Repozytorium dokumentów
  • Organizacja i zarządzanie dokumentami w SharePoint.
  • Ustawienia uprawnień i wersjonowania dokumentów.
 8. Intranet – wewnętrzna sieć firmowa
  • Projektowanie i wdrażanie intranetu w SharePoint.
  • Personalizacja intranetu dla potrzeb organizacji.

  Każdy z tych modułów będzie wsparty praktycznymi ćwiczeniami, aby uczestnicy mogli nie tylko zdobyć wiedzę, ale również wypracować praktyczne umiejętności.

  Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie – skontaktuj się ze mną.