Przejdź do treści
Szkolenia i konsultacje z Microsoft 365 » Szkolenia Microsoft (Office) 365 » Szkolenie: Microsoft 365. Zbieranie, przechowywanie i udostępnianie danych

Szkolenie: Microsoft 365. Zbieranie, przechowywanie i udostępnianie danych

Cel szkolenia

Nauczyć się efektywnego zarządzania danymi w środowisku Microsoft 365, wykorzystując narzędzia takie jak SharePoint, OneDrive i Teams.

Korzyści dla firmy

 • Zwiększenie produktywności i współpracy pracowników
 • Poprawa bezpieczeństwa i zgodności danych
 • Optymalizacja kosztów i zasobów

Czego nauczą się uczestnicy?

 • Jak tworzyć i zarządzać witrynami SharePoint do przechowywania i udostępniania dokumentów, list i bibliotek
 • Jak korzystać z OneDrive do synchronizacji plików między urządzeniami i dostępu do nich w dowolnym miejscu i czasie
 • Jak wykorzystywać Teams do komunikacji i współpracy w ramach zespołów i projektów
 • Jak stosować zasady bezpieczeństwa i zgodności danych w Microsoft 365

Krótki opis szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników, którzy chcą nauczyć się efektywnego zarządzania danymi w środowisku Microsoft 365. Szkolenie obejmuje teorię i praktykę związane z narzędziami takimi jak SharePoint, OneDrive i Teams. Uczestnicy poznają możliwości i funkcje tych narzędzi oraz nauczą się ich stosować w codziennej pracy.

Szczegółowy program szkolenia

1. Wprowadzenie do Microsoft 365 i zarządzania danymi

 • Przegląd funkcji Microsoft 365 związanych z zarządzaniem danymi.
 • Prezentacja podstawowych pojęć i terminologii związanych z danymi w Microsoft 365, takich jak pliki, foldery, witryny, dokumenty, listy, biblioteki itp.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące organizacji i strukturyzacji danych w Microsoft 365

2. Zalety korzystania z chmury w kontekście zbierania, przechowywania i udostępniania danych

 • Omówienie korzyści wynikających z przechowywania i zarządzania danymi w chmurze Microsoft 365, takich jak elastyczność, dostępność z dowolnego miejsca i urządzenia oraz współdzielenie danych w czasie rzeczywistym.
 • Praktyczne przykłady wykorzystania chmury w kontekście pracy z danymi, takie jak tworzenie wspólnych dokumentów, udostępnianie plików klientom czy zarządzanie wersjami dokumentów.

3. SharePoint – tworzenie i zarządzanie witrynami, dokumentami, listami i bibliotekami

 • Przegląd funkcji SharePoint, takich jak tworzenie witryn, dokumentów, list i bibliotek.
 • Omówienie procesu tworzenia i zarządzania witrynami w SharePoint, w tym tworzenia struktury witryny, dodawania i zarządzania aplikacjami, personalizowania interfejsu użytkownika.
 • Prezentacja różnych możliwości zarządzania dokumentami w SharePoint, takich jak tworzenie, edycja, udostępnianie, wyszukiwanie, wersjonowanie, archiwizowanie, przechowywanie dokumentów

4. OneDrive – synchronizacja i dostęp do plików w chmurze

 • Przegląd funkcji OneDrive, takich jak synchronizacja plików, dostęp z dowolnego miejsca i urządzenia, udostępnianie plików.
 • Omówienie procesu synchronizacji plików z lokalnym komputerem, w tym instalacji klienta OneDrive, konfiguracji synchronizowanych folderów, zarządzania synchronizacją.
 • Prezentacja funkcji OneDrive związanych z udostępnianiem plików i współpracą w czasie rzeczywistym, takie jak udostępnianie plików zewnętrznym użytkownikom, tworzenie linków udostępniania, tworzenie wspólnych dokumentów itp.

5. Teams – komunikacja i współpraca w zespołach i projektach

 • Udostępnianie plików i dokumentów w zespołach i kanałach komunikacyjnych Teams.
 • Współpraca w czasie rzeczywistym na wspólnych dokumentach, takich jak prezentacje, arkusze kalkulacyjne itp.
 • Integracja z innymi narzędziami Microsoft 365, takimi jak SharePoint i OneDrive.
 • Zapewnienie komunikacji i koordynacji w zespole poprzez czat, wideokonferencje, zadania, notatki i kalendarze.

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie – skontaktuj się ze mną.