Przejdź do treści
Szkolenia i konsultacje z Microsoft 365 » Szkolenia Microsoft (Office) 365 » Szkolenie: Microsoft 365. Prawidłowe wdrożenie w firmie

Szkolenie: Microsoft 365. Prawidłowe wdrożenie w firmie

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z możliwościami i korzyściami płynącymi z wdrożenia Microsoft 365 w firmie. Szkolenie pokaże, jak skutecznie planować, przygotować i realizować proces wdrażania Microsoft 365, jak wykorzystywać narzędzia i usługi dostępne w pakiecie, jak zarządzać bezpieczeństwem i zgodnością danych oraz jak monitorować i optymalizować działanie Microsoft 365.

Korzyści dla firmy

 • Zwiększenie produktywności i współpracy pracowników dzięki dostępowi do nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych i współpracy (np. Teams, SharePoint, OneDrive)
 • Obniżenie kosztów i zwiększenie elastyczności dzięki przeniesieniu infrastruktury IT do chmury
 • Poprawa bezpieczeństwa i zgodności danych dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów ochrony i zarządzania (np. Azure Active Directory, Microsoft Defender, Microsoft Compliance Center)

Czego nauczą się uczestnicy?

 • Jak zaplanować i przygotować proces wdrażania Microsoft 365 w firmie
 • Jak wybrać odpowiednią licencję i model subskrypcji Microsoft 365
 • Jak skonfigurować domenę, użytkowników i grupy w Microsoft 365
 • Jak migrować dane i usługi do chmury Microsoft 365
 • Jak wykorzystywać narzędzia i usługi dostępne w pakiecie Microsoft 365 (np. Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams, SharePoint, OneDrive)
 • Jak zarządzać bezpieczeństwem i zgodnością danych w Microsoft 365
 • Jak monitorować i optymalizować działanie Microsoft 365

Krótki opis szkolenia

Udział w szkoleniu pomoże uczestnikom poznać możliwości i korzyści płynące z wdrożenia Microsoft 365 w firmie. Szkolenie pokrywa wszystkie etapy procesu wdrażania Microsoft 365, od planowania i przygotowania po realizację i optymalizację. Szkolenie zawiera również wiele przykładów i ćwiczeń praktycznych, które pozwolą uczestnikom sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności.

Szczegółowy program szkolenia

Etap 1: Planowanie i przygotowanie wdrożenia Microsoft 365

 • Przegląd możliwości i korzyści płynących z wdrożenia Microsoft 365
 • Wybór odpowiedniej licencji i modelu subskrypcji Microsoft 365
 • Przygotowanie środowiska IT do wdrożenia Microsoft 365
 • Przygotowanie planu komunikacji i szkolenia dla użytkowników

Etap 2: Konfiguracja domeny, użytkowników i grup w Microsoft 365

 • Konfiguracja domeny (lub subdomeny) i dodanie jej do Microsoft 365
 • Tworzenie kont użytkowników i grup w Microsoft 365
 • Przypisywanie licencji użytkownikom
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników i grup

Etap 3: Migracja danych i usług do chmury Microsoft 365

 • Przegląd narzędzi i metod migracji danych do chmury Microsoft 365
 • Migracja poczty elektronicznej do Exchange Online
 • Migracja plików do SharePoint Online lub OneDrive

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie – skontaktuj się ze mną.