QUIZ o e-Sprawozdaniach Finansowych • michalin.pl
16184
page-template-default,page,page-id-16184,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

QUIZ o e-Sprawozdaniach Finansowych

1 października 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady składania rocznych sprawozdań finansowych. Zmiany są rewolucyjne, bo zmieniają zasadniczo sposób ich sporządzania, podpisywania i przekazywania.

Sprawdź swoją wiedzę o tych zmianach.


Pytanie 1.
Czy po zmianie przepisów dot. składania sprawozdań finansowych wszyscy przedsiębiorcy muszą sporządzać sprawozdania w wersji elektronicznej?
TAKNIE

Pytanie 2.
Czy wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani do składania sprawozdań finansowych są również zobowiązani do składania formularza CIT-8?
TAKNIE

Pytanie 3.
Czy stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej i nie skorzystało z możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów musi sporządzać sprawozdanie finansowe?
TAKNIE

Pytanie 4.
Czy wszyscy przedsiębiorcy, którzy są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego muszą sporządzać sprawozdania finansowe?
TAKNIE

Pytanie 5.
Czy wszyscy przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego muszą je przygotować w formie ustrukturyzowanej (XML)?
TAKNIE

Pytanie 6.
Czy wszyscy przedsiębiorcy, którzy są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego muszą sporządzać sprawozdania finansowe w formie ustrukturyzowanej (XML)?
TAKNIE

Pytanie 7.
Czy fundacja, która nie prowadzi działalności gospodarczej może sporządzić sprawozdanie w formie skanu podpisanego ręcznie sprawozdania?
TAKNIE

Pytanie 8.
Czy stowarzyszenie, które prowadzi księgi rachunkowe w postaci papierowej (amerykanka) i nie prowadzi działalności gospodarczej musi sporządzić sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej?
TAKNIE

Pytanie 9.
Czy sprawozdanie finansowe może być podpisane przez część osób podpisem kwalifikowanym, a przez część podpisem ePUAP?
TAKNIE

Pytanie 10.
Czy każdy podmiot sporządzający sprawozdanie finansowe może skorzystać z jego podpisania podpisem ePUAP?
TAKNIE

Pytanie 11.
Czy osoba, która nie jest członkiem zarządu może być zobowiązana do podpisanie sprawozdania finansowego?
TAKNIE

Pytanie 12.
Czy wystarczające będzie jeżeli sprawozdanie finansowe będzie podpisane zgodnie z reprezentacją ujawnioną w KRS?
TAKNIE

Pytanie 13.
Czy płatnicy podatku PIT mogą być zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego?
TAKNIE

Pytanie 14.
Czy sprawozdanie finansowe stowarzyszenia, które jest zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i prowadzi księgi rachunkowe wysyła swoje sprawozdanie do KRS?
TAKNIE

Pytanie 15.
Czy sprawozdanie finansowe można dostarczyć w formie elektronicznej na płycie CD?
TAKNIE

Pytanie 16.
Czy sprawozdanie finansowe, które ma być przekazane do KRS może być wysłane za pomocą platformy ePUAP?
TAKNIE

Pytanie 17.
Czy sprawozdanie finansowe podmiotu, który jest płatnikiem podatku CIT może być podpisane tylko przez jedną osobę?
TAKNIE

Pytanie 18.
Czy osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe może odmówić jego podpisania?
TAKNIE

Pytanie 19.
Jeżeli w zarządzie spółki z o.o. są obcokrajowcy, to czy sprawozdanie mogą za nich podpisać pełnomocnicy?
TAKNIE

Pytanie 20.
Czy stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej i przekazuje swoje sprawozdanie do urzędu skarbowego może przygotować sprawozdanie w formie ustrukturyzowanej (XML)?
TAKNIE