Poradnik • Mirosław Grodzki
15426
paged,page-template,page-template-blog-small-image,page-template-blog-small-image-php,page,page-id-15426,paged-4,page-paged-4,theme-bridge,bridge-core-3.0,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Poradnik

Na rozwój Michalina i całego naszego regionu wpłynęło kilka rzeczy: odkrycie uzdrowiskowych właściwości tutejszego klimatu przez prof. Geislera, początek „kolonizacji” doliny Świdra przez Michala Andriolego oraz budowa kolei łączącej miejscowości leżące na t.zw. „linii otwockiej” z resztą świata. Na nic by się zdały uzdrowiskowe właściwości otwockich sosen, gdyby wśród mazowieckiej puszczy nie wytyczono pod koniec XIX w. wygodnej „drogi żelaznej”, którą można było do nas dojechać. Niewiele osób wie, że równolegle do niej przebiegał tor kolejki wąskotorowej. Do dziś (pisane w październiku 2005) pozostały z niej prawie wyłączenie wspomnienia. Kolejka nie tylko odegrała zasadniczą rolę w rozwoju naszego regionu, ale ocaliła mieszkańców Warszawy od śmierci głowowej w czasie mrocznych czasów II wojny światowej. Zasłużyła więc na to, żeby ocalić ją od zapomnienia. Co niniejszym czynię zapraszając Was na podróż w czasie po torach kolejki wąskotorowej. Kolejka wąskotorowa z Warszawy do Otwocka i Karczewa. Jest druga połowa XIX w. Nasze tereny są pod zaborem rosyjskim. Na terenie carskiej Rosji gwałtownie rozwija się komunikacja kolejowa. Powstają nowe szlaki kolejowe: petersburski, terespolski i nadwiślański. Ta ostatnia – uruchomiona 29 sierpnia 1877 roku – sprawiła, że Otwock zyskał szybkie połączenie z Warszawą (dużo bardziej popularne, niż wybudowana w 1835 roku bita droga z Warszawy do Lublina – dzisiejsza szosa lubelska). Umożliwiło to liczniejsze odwiedzanie Otwocka przez Warszawiaków w czasie lata. Moda na letniska przyszła do nas z zachodu Europy i wynikała z uciążliwości egzystencji w przeludnionych miastach. Część tych odwiedzin kończyła się decyzją o przeniesieniu się tu na całe lato z Warszawy. Michał Elwiro Andriolli i "Świdermajer" Jednym z takim nowych mieszkańców jest Michał Andriolli, który w tym czasie wrócił z miejscowości Wiatka na północnej Syberii. Został tam zesłany za udział w Powstaniu Styczniowym. Jest zachwycony otwockim klimatem. W 1880 roku wykupuje 200 ha lasu nad Świdrem i buduje tam willę dla siebie i kilkanaście domów z przeznaczeniem na...

Jeżeli otrzymamy plik podpisany podpisem ePUAP, to warto zweryfikować poprawność tego podpisu. Jak zweryfikować podpis ePUAP? Na platformie ePUAP jest dostępne narzędzie do weryfikacji....

Faktura elektroniczna Co to jest faktura elektroniczna? To faktura wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Przesyłanie faktur w formie elektronicznej Przesyłanie faktur w formie elektronicznej Art. 106n. ustawy o VAT Stosowanie faktur elektronicznych 1. Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. 2. W przypadku przesyłania lub udostępniania temu samemu odbiorcy jednocześnie więcej niż jednej faktury elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne wszystkie te dane. ...

Jeżeli statystyki, to tylko Google Analytics. To nie tylko statystyki.Jest to potężne narzędzie do prowadzenia analizy stron internetowych.Dzięki ich wdrożeniu dowiadujemy się kto odwiedza stronę internetową, czego na niej szuka, czy znajduje i jak mu to zadanie ułatwić. ...

Faktura elektroniczna to faktura wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Art. 2. ustawy o VAT Objaśnienie pojęć Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 31) fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie; 32) fakturze elektronicznej - rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym; Czy faktura elektroniczna musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Wystawca faktury musi zapewnić autentyczność jej pochodzenia, integralność i czytelność. Art. 106m.1. Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.4. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.5. Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: 1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 2) elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych. Jak widać podpisanie faktury kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest tylko jednym ze sposobów zapewnienia jej autentyczności. ...