Poradnik • Mirosław Grodzki
15426
paged,page-template,page-template-blog-small-image,page-template-blog-small-image-php,page,page-id-15426,paged-4,page-paged-4,theme-bridge,bridge-core-3.0,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Poradnik

Faktura elektroniczna Co to jest faktura elektroniczna? To faktura wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Przesyłanie faktur w formie elektronicznej Przesyłanie faktur w formie elektronicznej Art. 106n. ustawy o VAT Stosowanie faktur elektronicznych 1. Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. 2. W przypadku przesyłania lub udostępniania temu samemu odbiorcy jednocześnie więcej niż jednej faktury elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne wszystkie te dane. ...

Jeżeli statystyki, to tylko Google Analytics. To nie tylko statystyki.Jest to potężne narzędzie do prowadzenia analizy stron internetowych.Dzięki ich wdrożeniu dowiadujemy się kto odwiedza stronę internetową, czego na niej szuka, czy znajduje i jak mu to zadanie ułatwić. ...

Faktura elektroniczna to faktura wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Art. 2. ustawy o VAT Objaśnienie pojęć Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 31) fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie; 32) fakturze elektronicznej - rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym; Czy faktura elektroniczna musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Wystawca faktury musi zapewnić autentyczność jej pochodzenia, integralność i czytelność. Art. 106m.1. Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.4. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.5. Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: 1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 2) elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych. Jak widać podpisanie faktury kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest tylko jednym ze sposobów zapewnienia jej autentyczności. ...