Jak przekazać sprawozdanie finansowe za 2018 rok w wersji elektronicznej do urzędu skarbowego? • Organizacje pozarządowe, Rachunkowość i finanse • michalin.pl
26
post-template-default,single,single-post,postid-26,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive


Jak przekazać sprawozdanie finansowe za 2018 rok w wersji elektronicznej do urzędu skarbowego?

Ustawa o rachunkowości narzuca obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej oraz podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 45 1f. ustawy o rachunkowości).

Sprawozdania w wersji papierowej odchodzą zatem do historii.

Część podmiotów musi przygotowane i podpisane sprawozdanie dostarczyć do urzędu skarbowego. Przepisy nie określają formy tego dostarczenia. Można to zrobić na co najmniej dwa sposoby.

1. Przekazanie na nośniku komputerowym (płyta, pendrive, itp.)

Zapisujemy pliki ze sprawozdaniem na nośniku, wkładamy go do koperty razem z pismem przewodnim i wysyłamy listem poleconym, ew. zanosimy osobiście.

Nie będziemy mogli udowodnić, że zapisaliśmy na nośniku właściwe pliki.

2. Wysłanie przez ePUAP.

Wysyłamy sprawozdanie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Pobieramy potwierdzenie dostarczenia wiadomości. Na platformie ePUAP mamy dwa rodzaje potwierdzeń: UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) i Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO). UPP potwierdza wysłanie dokumentu, a UPO jego odebranie. Przynajmniej teoretycznie.

Moim zdaniem jest to lepsze rozwiązanie, bo nie wydajemy pieniędzy na kopertę, znaczek i nośnik będziemy w stanie udowodnić, że wysłaliśmy właściwe pliki.

Tu znajdziesz informację jak podpisać sprawozdanie przez ePUAP.Zobacz również:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (zwykle od 31 grudnia). Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego....