Jak podpisać sprawozdanie finansowe za 2018 rok w wersji elektronicznej? • Rachunkowość i finanse • michalin.pl
15676
post-template-default,single,single-post,postid-15676,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive


Jak podpisać sprawozdanie finansowe za 2018 rok w wersji elektronicznej?

Sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej też musi być podpisane przez:

  • osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • kierownika jednostki (zarząd lub inny organ zarządzający)

Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to sprawozdanie musi być podpisane przez wszystkich członków tego organu (art. 52. 2. ustawy o rachunkowości).

Sprawozdanie można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Czy sprawozdanie może podpisać tylko główna księgowa i prezes?

Nie.
Sprawozdanie musi być podpisane przez osobę sporządzającą sprawozdanie oraz wszystkich członków zarządu.
Jeżeli zarząd składa się z 12 osób, to wszystkie te osoby podpisują sprawozdanie.

Czy można odmówić podpisania sprawozdania?

Tak.
Ustawa o rachunkowości daje taką możliwość.
Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Czy można upoważnić inną osobę do podpisania sprawozdania?

Nie.
Dlaczego nie można upoważnić do podpisania sprawozdania, a można do podpisania deklaracji podatkowych, np. CIT-8?
Dlatego, że wysyłanie deklaracji reguluje ustawa Ordynacja podatkowa, która dopuszcza taką możliwość.
W przeciwieństwie do ustawy o rachunkowości, która jej nie przewiduje.Zobacz również:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (zwykle od 31 grudnia). Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego....