Jak podpisać e-Sprawozdanie Finansowe w wersji elektronicznej? • Rachunkowość i finanse • michalin.pl
15676
post-template-default,single,single-post,postid-15676,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive


Jak podpisać e-Sprawozdanie Finansowe w wersji elektronicznej?

Od października 2018 roku sprawozdanie finansowe sporządza się tylko w wersji elektronicznej. W takiej też formie musi być podpisane.

Sprawozdanie można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Tu znajdziesz instrukcję jak podpisać profilem zaufanym ePUAP.

Więcej na temat:


Zobacz również:

Reklama:

1 października 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady składania rocznych sprawozdań finansowych. Od tej daty sprawozdania finansowe składane mogą być tylko w wersji elektronicznej....

Do cyfrowego podpisywania dokumentów możemy użyć podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego lub profilu zaufanego ePUAP. Problem może się pojawić w sytuacji, kiedy do podpisania dokumentu przez kilka osób chcemy użyć metody mieszanej - część osób użyje podpisu jednego rodzaju, część - drugiego. Jak cyfrowo podpisywać dokument metodą...

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (zwykle od 31 grudnia). Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego....

Reklama: