Czy dochody przeznaczone na cele statutowe stowarzyszenia są zwolnione od podatku? • Organizacje pozarządowe, Rachunkowość i finanse • michalin.pl
16261
post-template-default,single,single-post,postid-16261,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive


Czy dochody przeznaczone na cele statutowe stowarzyszenia są zwolnione od podatku?

12345 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Może tak być, ale nie musi.

Zwolnienie od podatku nie dotyczy dochodów przeznaczonych na realizację wszystkich celów statutowych. Dotyczy ono tylko ściśle określonego katalogu tych celów. 

Jest on wymieniony w ustawie o CIT.

„1. Wolne od podatku są:
(…)
4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele;”
(art. 17. ustawy CIT)

Nie ma określonego terminu wydatkowania tych dochodów.
Nie trzeba go deklarować przy składaniu deklaracji podatkowej.

Więcej na temat:


Zobacz również:

Reklama:

Do wysłania deklaracji podatkowej składanej w imieniu osoby prawnej konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Związane jest to z tym, że takie deklaracje można wysłać tylko elektronicznie. Deklaracja podatkowa może być podpisana i wysłana elektronicznie przez pełnomocnika....