Czy dochody przeznaczone na cele statutowe stowarzyszenia są zwolnione od podatku? • Organizacje pozarządowe, Rachunkowość i finanse • michalin.pl
16261
post-template-default,single,single-post,postid-16261,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Czy dochody przeznaczone na cele statutowe stowarzyszenia są zwolnione od podatku?Czy dochody przeznaczone na cele statutowe stowarzyszenia są zwolnione od podatku?

12345 (No Ratings Yet)
Loading...

Może tak być, ale nie musi.

Zwolnienie od podatku nie dotyczy dochodów przeznaczonych na realizację wszystkich celów statutowych. Dotyczy ono tylko ściśle określonego katalogu celów statutowych. 

Katalog tych spraw jest wymieniony w ustawie o CIT.

Art. 17. ustawy CIT:
„1. Wolne od podatku są: (…) 4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele;”

Nie ma określonego terminu wydatkowania tych dochodów.
Nie trzeba go deklarować przy składaniu deklaracji podatkowej.